Eğitim

12. Sınıf Dershanesi

Lise mezuniyetinin yaklaşması ile birlikte her öğrencinin en büyük heyecanlarından birini TYT ve AYT hazırlık aşaması oluşturmaktadır. Çünkü bu hazırlık aşamasında 4 yıllık lise eğitimi boyunca alınan tüm derslerin tekrar edilmesi ve eksiklerin tamamlanması gerekecektir. Bu durumda da birçok öğrenci 12. sınıf dershane katkısı sayesinde hazırlığını tamamlamaktadır.

İzmir’de ikamet eden öğrencilerin de dershane ihtiyacını karşılaması için No 10 Dershanesi olarak özellikle 12. sınıf öğrencileri için farklı bir eğitim programı hazırlıyoruz. Bu eğitim programı içerisinde okul eğitimine devam eden öğrencilerin haftanın en iyi günlerinde ve en doğru saatlerinde derslerine devam edebilmesini sağlıyoruz.

Kurumumuz 12. sınıf dershane açısından öğrencilerimizin okul ve dershane eğitimi arasında sıkışmasını engellemek için programda çok yüksek hassasiyet göstermektedir. Program dahilinde öğrencilerin hafta için belirli günlerde öğleden sonra ve akşam dersine katılması ya da hafta sonu dershane katılması gibi seçenekler bulunmaktadır. Ancak genellikle hafta sonu gerçekleştirilen dersler İzmir 12. sınıf dershane programı için çok daha uygun görülmektedir.

12. sınıf dershane programında öğrencilere sunulan kaynaklar aslında okul için de yardımcı olacak nitelikte olduğu için okulda sıkıntı yaşadıkları derslerde de dershaneden destek alabilmektedirler. Tüm avantajları bir araya getirdiğinizde, aslında 12. sınıf dershane sadece TYT ve AYT hazırlığı dönemi için değil okul mezuniyetinde de daha yüksek bir başarı puanı elde edebilmeniz için önemli bir eğitim desteği oluşturacaktır.

12. Sınıfta Dershaneye Gitmeli Mi?

4 yıllık lise eğitimini tamamlayan her öğrenci, bu eğitim hayatından dolayı yorgun olabilir ve lise son sınıfta TYT ve AYT sınavlarında başarılı bir sonuç elde etme konusunda kendine güveni tam olmayabilir. Hatta bu duruma bağlı olarak bazı öğrenciler 12. sınıfta dershaneye gitmemeyi dahi tercih edebilir. Ancak bariz bir şekilde görülen sonuçlara bakıldığında, 12. sınıfta dershaneye gidildiğinde büyük bir katkı sağlandığı görülmektedir.

12. sınıfta dershane programına katılan öğrenciler, özellikle 4 yıllık eğitim boyunca almış oldukları her dersin tekrarını alacakları için bir tamamlayıcı sistem elde edecektir. Üstelik öğrencilere sağlanan kaynaklar derslerde kendileri için yardımcı olacaktır. Ayrıca No 10 Dershanesi olarak bu konuda her öğrencimiz için çift kaynak desteği sağlayarak, bu durumu daha güçlü bir hale getiriyoruz.

Kurumumuz tarafından hazırlanan 12. sınıf dershane programına katıldığınızda, uzman eğitmen kadromuz sayesinde birçok farklı derste daha başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Çünkü eğitim programımız okul dersleriniz için de katkı sağlayacak bir nitelikte olduğu için çalışma sisteminizde daha büyük bir başarı ve disiplin imkanı sunacaktır.

12. sınıf dershane programlarının temel artısı, öğrencinin AYT ve TYT hazırlığı sırasındaki tempoya ve disipline alışmasıdır. Bu sayede 12. sınıf öğrencisi sınavlarda istediği başarıyı elde etmese dahi mezuniyet sonrasında gireceği sınavlarda kendini daha güçlü ve daha disiplinli bir şekilde çalışmaya hazır hissedebilir. Bu nedenle de No 10 Dershanesi tarafından hazırlanan profesyonel program tercih edilerek, 12. sınıf dershane eğitimi alınması doğru olacaktır.

12. Sınıfta Dershane Nasıl Katkı Sağlar?

Lise son sınıfta okuyan bazı öğrenciler, bu sene içerisinde TYT ve AYT hazırlığı gerçekleştirerek, çok yoğun bir sene yaşadıklarında başarılı olma ihtimalleri çok düşük görülmektedir. Aslında genel ortalamalara bakıldığında da bu durum kısmen gerçeği yansıtmaktadır. Bu nedenle 12. sınıf dershane programlarına katılan birçok öğrenci sadece bir sonraki yıl için sağlayacağı katkıdan dolayı da bu tercihi yapmaktadır.

12. sınıf dershane programı, tıpkı mezun dershane programı gibi aynı kaynak desteğini sağlarken, aynı uzman kadro ve fiziki koşullar ile sağlanmaktadır. Ancak bahsedildiği şekilde program çok yoğun bir hale geldiği için sınav hazırlıklarında eksiklikler ve daha fazla stres yaşanabilir. Ancak elbette ki 12. sınıf dershane programı yine de büyük bir katkı oluşturacaktır.

12. sınıf öğrencileri 4 yıl boyunca okumuş oldukları tüm dersleri bir araya getirdiklerinde, büyük bir kısmını unutmuş ve tekrar yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu durumda en azından mezun programına katılmadan önce 12. sınıfta dershane programına katılan öğrenci, bu eksikliğini tamamlayarak, bir sonraki sene çok daha güçlü bir konuma gelebilir.

No10 Dershanesi olarak 12. sınıf dershane programında öğrencilerimize sıfırdan başlayarak son noktaya ulaşana kadar çok kapsamlı ve nitelikli bir eğitim sağlıyoruz. Öğrencilerimizin ulaştığı noktayı görebilmesi açısından da her hafta gerçekleştirdiğimiz denemeler onlara ölçüm ve değerlendirme şansı sağlıyor. Hatta bu ilerleme aileler nezdinde de paylaşılarak, daha net bir ilerleme kaydedilmesi mümkün hale geliyor.

12. Sınıf Dershane Fiyatları

Dershane kayıtlarının gerçekleştirilmesi sırasında genellikle 1 yıl içerisinde alınacak ders sayısı, öğrencilere verilecek kaynaklar ve dershanenin sunduğu imkanlar göz önünde bulundurularak bir fiyat tarifesi belirlenir. Bu durumda mezun öğrenciler için hazırlanan program ile 12. sınıf öğrencileri için hazırlanan programda belirgin farklılıklar yer alacaktır. Bu nedenle de fiyat farklılıkları ile de karşılaşılacaktır.

12. sınıf dershane programı hazırlanırken, özellikle haftalık kaç gün ve toplam kaç saat ders verileceği önemli bir nokta oluşturmaktadır. 12. sınıf öğrencileri mezun öğrencilere göre haftalık olarak daha düşük saat ders alacağı ve daha az gün sayısı ile eğitime katılacağı için program daha kısıtlı olabilir. Bu durumda da 12. sınıf dershane fiyatları daha düşük bir rakam ortaya çıkarabilir.

No 10 Dershanesi olarak, 12. sınıf dershane öğrencileri için verdiğimiz kaynaklar mezun öğrenciler için verdiğimiz kaynaklar ile eşdeğer niteliktedir. Ayrıca yine sınıf ve dershane ortamlarımız da aynı niteliği oluşturmaktadır. Yani öğrencilerimiz istedikleri koşulda VIP dershane hizmeti alarak, en fazla 10 kişilik sınıflarda ders alabilmektedir.

Temel noktalara bakıldığında dershanemiz Konak ve Karşıyaka şubeleri sayesinde çok merkezi bir konumda bulunduğu için kolaylıkla ulaşılan bir noktadadır. Tamamen kurumumuza ait binamızda güvenlik sistemleri, uzman bir kadro ve hijyen içerisinde gerçekleştirilen eğitim programımız kapsamında da 12. sınıf öğrencilerimiz için kentin en ideal fiyatları ile AYT-TYT hazırlığı için hizmet alınabilir.

12. Sınıf Dershane Avantajları

Lise mezuniyetini gerçekleştirmeden önce AYT ve TYT hazırlığı için 12. sınıf dershane programına katılmak isteyen öğrenciler, bu konuda iyi bir kurum seçmeleri ile birlikte avantajlar elde edebilir. Örnek olarak öğrenciler okulda öğrendikleri bilgileri dershanede tekrar ettikleri için ve daha güçlü bir konuma getirdikleri için kendilerini daha fazla bilgili ve hazır hissedebilirler. Konu anlatımları, soru çözümleri, denemeler ve pekiştirme dersleri öğrencilerin okul açısından da önemli bir katkı elde etmesine yardımcı olmaktadır.

Aslında 12. sınıf dershane programlarında en önemli noktalardan birisi seçilen kurumdur. Bu konuda İzmir 12. sınıf dershane programı açısından seçilecek kurum kapsamında da No 10 Dershanesi olarak en fazla seçilen kurumlardan birini oluşturuyoruz. Çünkü 12. sınıf dershane avantajlarına bakıldığında, kurumumuz birçok farklı nokta ile ön plana çıkmaktadır.

No10 Dershanesi olarak sunduğumuz 12. sınıf dershane avantajları arasında özellikle sınıf kapasitemiz en etkili noktalardan birisi olmaktadır. Öğretmen-öğrenci ders ilişkisinin en başarılı düzeyde gerçekleşmesi için sınıflarımızda en az kapasite ile eğitim veriyoruz.

Kurumumuz kolay bir ulaşım sağlamak için de öğrencilerimize katkı sağlayacak şekilde çok merkezi konumlarda hizmet vermektedir. Bu bağlamda Konak ya da Karşıyaka şubelerimizde tamamen kendimize ait binalarda eğitimlerimizi sürdürüyoruz.

Son ve en önemli avantajlardan birisi olarak kurumumuzda ders alan her öğrenci, son gelişmeler ile ortaya çıkan eğitim ve öğretim metotlarından yararlanmaktadır. Üstelik kurumumuzda teknolojiye tam uyum sağlanarak, hem ders ortamlarında hem de öğrenci takibinde en iyi teknolojileri kullanıyoruz.

12. Sınıf AYT TYT Dershanesi

12. sınıf lise son sınıfa olmakla birlikte artık üniversite sınavlarına hazırlanma döneminin geldiğini ifade etmektedir. Bu dönemin başlangıcı ile birlikte öğrencilerin AYT-TYT sınavlarına hazırlık için kaynak elde etmeleri, bu kaynaklara çalışmaya başlamaları ve imkanları varsa dershaneye kayıt olmaları doğru bir tercih olacaktır. Özel bir şekilde 12. sınıf öğrenciler için program hazırlayan bir dershane seçilmesi de bu durumda en doğru noktadır.

Sınıf programı hazırlığı gerçekleştiren dershaneler, genellikle hafta içi öğleden sonra ve akşam saatlerinde ya da hafta sonu gündüz saatlerinde öğrencilerin katılabileceği ders programları hazırlar. Örneğin, No 10 Dershanesi olarak kurumumuz 12. sınıf ders programı için öğrencilerimize bu programlardan birini sunmaktadır.

12. sınıf öğrencilerinin okul ortamından daha konforlu, daha iyi eğitim sunan ve başarılı bir dershane desteği alabilmesi açısından da kurumumuzda VIP dershane sınıfları yer almaktadır. Bu sayede AYT-TYT hazırlığı için en fazla 10 kişi bulunan sınıflarda daha özel bir eğitim programı yer almaktadır.

VIP olarak düzenlenmiş AYT-TYT sınıflarımızda 12. sınıf öğrenciler eşdeğer bir şekilde her arkadaşları ile aynı düzeyde dersi anlama, katılma ve konuyu kavrama şansı elde etmektedir. Sadece AYT ve TYT hazırlık dönemi için hazırlanmış olan bu programlar aslında 12. sınıf öğrencileri için okul konusunda da destek eğitimi olarak görülebilir. Ayrıca sunulan çift kaynak desteği, uzman eğitmen kadrosu ve haftalık denemeler gibi fırsatlar da hem okul hem de sınav hazırlık aşamasında başarıya katkı sağlayacaktır.

En Etkili 12. Sınıf Dershane Programı

12. sınıf ders programının okula devam eden öğrenciyi strese sokmayacak ve sosyal hayattan koparmayacak bir şekilde düzenlenmiş olması önemlidir. Bu durum No 10 Dershanesi olarak çok yüksek önem verdiğimiz bir nokta olmak ile birlikte başarılı öğrenciler için etkili bir düzenleme sağlamaya dikkat ediyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizi hem okul dersleri hem de AYT-TYT sınavları için hazırlamaya devam ediyoruz.

Yorucu ve uzun bir dönem içerisine girecek öğrenciler 12. sınıf programında okul derslerindeki stresi atabilecek şekilde destek alırken, sınavlar için de eksiklerini tamamlamaktadır. Gündelik hayat içerisinde aile ve çevre ile ilişkilerinde sınav stresi ile yaşadıkları baskıyı da ortadan kaldıracak sosyal imkanlar ile dershanecilik programı düzenliyoruz.

Mezun öğrencilerimize karşılık olarak 12. sınıf öğrencilerimiz için eğitim kurumumuzda program hazırlanırken, genellikle haftanın 5 günü gibi veya hafta sonu gibi süreçlerde eğitim sağlıyoruz. Hatta bazı dönemlerde ara tatil veya yaz tatilinde gerçekleştirilen kamplar sayesinde eski konuların tekrarı ve yeni denemeler ile öğrenciye katkılar sunuyoruz.

Öğrencilerimiz 12. sınıf programı için kurumumuza ulaştıktan sonra onlara yapılan deneme ve eksiklerin belirlenmesi sonrasında en doğru ve en nitelikli programı sağlıyoruz. Bu sayede 12. sınıf programına katılan öğrencilerimiz aldıkları çift kaynak desteği, uzman kadro, haftalık deneme desteği gibi her avantaj ile eksiksiz bir şekilde sınav hazırlık sürecini stres yaşamadan tamamlayabiliyor.

İzmir 12. Sınıf Dershane Tavsiyeleri

12. sınıftan itibaren başlayarak dershane eğitimine katılmak ve AYT-TYT hazırlığını çok güçlü bir şekilde gerçekleştirmek isteyen her öğrencinin iyi bir dershane seçimi yapması gerekecektir. Çünkü iyi bir dershanede eğitim programına katılması sonucunda öğrenci tüm eksiklerini tamamlayarak hem 12. sınıfın bitirilmesi hem de gereğinde bir sonraki sene de sınavlarda daha büyük bir başarı elde edebilir.

Profesyonel açıdan bakıldığında 12. sınıf dershane seçimlerinin yapılması için seçilen kurumdaki bazı özelliklerin incelenmesi gerekecektir. Örnek olarak dershanenin nasıl bir eğitmen kadrosuna sahip olduğu ve fiziki imkanlarının ne kadar iyi olduğu gibi konuları incelemek önemlidir. Yani dershane merkezi konumda, kolaylıkla ulaşılabilen, sınıf ortamı ile konfor oluşturan,  iyi bir eğitim kadrosuyla öğrenciye katkı sağlayacak bir yapıda olmalıdır.

Bu konuda 12. sınıf dershane tavsiyesi açısından özellikle İzmir şehrinde nitelikli bir tavsiye talep edildiğinde akla gelebilecek ilk kurum olarak No 10 Dershanesi seçilebilir. Kurumumuz öğrencilerimize VIP sınıf imkanı gibi fırsatlar sağlarken, bir sınıfta en fazla 10 öğrenci ile eşdeğer bir eğitim alma gibi şanslar sunmaktadır.

Kurumumuz bünyesinde alınan 12. sınıf dershane eğitimi için sunduğumuz uzman kadro tüm derslerde daha başarılı sonuçlar elde etmenize yardımcı olurken, aynı zamanda çift kaynak desteği sağlanmaktadır. Konak veya Karşıyaka ilçelerindeki şubelerimiz sayesinde merkezi konumda kolay bir ulaşım gerçekleştirdiğiniz dershanemizde, her hafta deneme sınavları ve profesyonel koçluk desteği gibi avantajlar önemli bir fırsat olarak görülebilir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Call Now Button0232 445 00 50