Eğitim

İzmir Butik Dershane

Butik Dershane sayısı standart dershaneler kadar fazla olmamakla birlikte günümüzde yaygınlaşmaya başlayan eğitim kurumudur. Sınava hazırlık döneminde olan ya da okuldaki eğitimin yetersiz gelmeye başladığını düşünen öğrenciler desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu noktada dershaneler kadar butik dershaneler de öğrenciler için birer destek oluştururlar.

İzmir ülkemizin en kalabalık şehirlerinden olduğu için dershane konusunda çeşitlilik mevcuttur. Butik dershane konusunda da aynı durum geçerlidir. Ancak butik dershanelerin sayısı standart dershaneler kadar olmadığı için her ne kadar İzmir büyük bir şehir olsa da butik dershane sayısının oldukça fazla olduğu söylenemez.

Dershane tercihini butik dershaneden yana kullanmak isteyen öğrenciler, butik dershaneler arasında bir araştırma yaparlar. Bu araştırmada butik dershanenin verdiği eğitim, öğretmen kadrosu, konumu, fiyatı gibi hususlar göz önünde bulundurulur. İzmir’in merkezinde bulunan no10 Butik Dershanesi, göz önünde bulundurulan hususların hepsini de karşılamaktadır.

no10 Butik Dershanesi, düşük mevcutlu sınıflarda eğitim vermektedir. Sınıfların düşük mevcutlu olması öğrencilerin öğretmenler ile birebir diyalog kurmalarını kolaylaştırır. Öğrencilerin konsantrasyonlarının bozulma ihtimalleri azalır. Düşük mevcutlu sınıflarda öğrenciler kendilerine en uygun öğrenme modeli ile eğitim alırlar. Bunların yanı sıra no10 Butik Dershanesi’nde etüt sistemi de mevcuttur. Bu sayede öğrencilerin her konuyu tam anlamıyla anlaması ve pekiştirmesi sağlanır.

no10 Butik Dershanesi, İzmir butik dershaneleri arasında en iyi eğitimi veren dershaneler arasındadır. İzmir’deki öğrencilerin butik dershane tercihleri arasında no10 Butik Dershanesi ilk sıralarda yer almaktadır.

Butik Dershane Nedir?

Günümüzde öğrenciler sınava hazırlanmak ve okul başarılarını arttırmak gibi nedenlerle dershanelere başvurmaktadırlar. Dershanelere rağbetin artması ile birlikte dershane sayıları ve çeşitleri de artmıştır. Standart dershane sisteminin değiştirilmesi ile ortaya çıkan butik dershaneler de son yıllarda sıklıkla tercih edilmeye başlamıştır.

Butik dershane, az sayıda öğrenci ile eğitim veren bir dershane türüdür. Öğrenci sayısının az olmasının yanında öğrencilerin öğrenme düzeylerine göre sınıflandırma yapılarak eğitim verilir. Butik dershanelerin standart dershanelere göre en önemli avantajı öğrenci sayısının az olması sayesinde öğrencilerin birebir olarak takip edilme oranlarının yüksek olmasıdır.

Butik dershanelerde öğrenci sayısının az olması bir avantajdır. Ancak düşük mevcutlu sınıflarda verilen eğitimin en iyi eğitim olduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü alanında başarılı öğretmenlerden oluşan bir eğitim kadrosu olmadıktan sonra bir dershanenin kaliteli bir eğitim vermesi mümkün değildir. Bu sebeple her sınıfta bulunan öğrenci sayısının az olmasının yanında eğitim kadrosunun da kaliteli olması gerekir.

no10 Butik Dershanesi, düşük mevcutlu sınıflarda öğrencilere eğitim vermektedir. Alanında başarılı uzman öğretmenlerden oluşan bir eğitim kadrosu vardır. Öğrencilerin başarı durumu yakından takip edilir ve başarılarını arttırmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Öğrencilerin durumu ile ilgili sıklıkla veliler de haberdar edilir. Bir butik dershaneden beklenebilecek eğitimi fazlasıyla sunan no10 Butik Dershanesi, İzmir’de butik dershane arayışındaki öğrencilerin bir numaralı tercihidir.

Butik Dershane Fiyatları

Butik dershaneler son yıllarda sıklıkla tercih edilen eğitim kurumlarından biri haline gelmiştir. Butik dershanelere talebin artması bazı dershaneler tarafından fırsat olarak görülmüş ve fiyatlarını haksız yere yükseltmişlerdir. Bir butik dershanenin fiyatının diğerlerine oranla daha yüksek olması daha iyi bir eğitim verdiği anlamına gelmemektedir. Bu konuda veliler ve öğrenciler iyi bir araştırma yapmalıdırlar.

Dershaneler ile ilgili araştırma yapılırken önem arz eden konulardan biri de fiyat konusudur. Öğrenciler ve veliler kaliteli eğitim veren bir dershane ararken aynı zamanda dershanenin fiyatının makul görülebilecek fiyat sınırında olmasına özen gösterirler. Bazı öğrenci ve velilerde en yüksek fiyatlı dershanenin en iyi eğitimi verdiği gibi yanlış bir algı hakimdir. Ancak bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Kaliteli eğitimin uygun fiyatla da verilebileceğine örnek teşkil edebilecek çok sayıda dershane bulunmaktadır.

Öğrenciler ve veliler butik dershaneler ile ilgili araştırmalar yaparken dershanelerin fiyatlarını da göz ardı etmemelidirler. Butik dershanelerin fiyatları kimi zaman dershanelerin internet sitesinde yer alır. Kimi zaman da yüz yüze görüşme ile dershane fiyatları öğrenilir.

no10 Butik Dershanesi, öğrencilerin kaliteli eğitimi en uygun fiyata almasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda İzmir’deki birçok butik dershaneye oranla daha makul bir fiyat politikasına sahiptir. Öğrencilerin kaliteli eğitimi uygun fiyata alabileceklerinin en iyi örneği olan no10 Butik Dershanesi, İzmir’deki öğrencilerin dershane tercihlerinde ilk sıralarda yer almaktadır.

Butik Dershane Önerileri

Butik dershaneler öğrencilerin daha düşük mevcutlu sınıflarda öğretmenler ile daha fazla etkileşim halinde bulundukları eğitim kurumlarıdır. Bir butik dershane ile ilgili dikkat edilecek ilk hususlardan biri sınıf mevcutlarıdır. Okulda öğrenciler sınıf mevcutları genellikle çok kalabalık olduğu için dersleri dinlemekte ve anlamakta zorlanırlar. Konsantrasyonları hızla dağılır. Okulda öğrenemedikleri konuları dershanede öğrenmek isterler. Bunun için de daha düşük mevcutlu sınıflara ihtiyaç vardır. Bu sebeple butik dershaneler için önemli olan ilk hususlardan biri düşük mevcutlu sınıflara sahip olmalarıdır.

Butik dershane önerilerine ihtiyacı olan velilerin ve öğrencilerin dikkat ettikleri bir diğer konu ise dershanede verilen eğitimdir. Butik bir dershanede kaliteli eğitim verilebilmesi için önemli olan noktalar:

  • Eğitim kadrosu
  • Kullanılan öğrenme modelleri
  • Çeşitli kaynak kitaplar kullanılması
  • Etüt sistemine sahip olması vb.

Görüldüğü üzere bir butik dershanenin kalite eğitim verdiğinden emin olabilmek için incelenecek çokça başlık vardır. Ancak bu sayılan özelliklere sahip bir dershanenin iyi bir eğitim verdiğinden söz edilebilir.

İzmir’de butik dershane önerilerine ihtiyacı olan veliler ve öğrenciler genellikle tek bir cevap almaktadırlar: no10 Butik Dershanesi. Bunun sebebi ise no10 Butik Dershanesi’nde eğitim gören her öğrencinin ve velisinin bu dershanede kaliteli bir eğitim verildiği konusunda hemfikir olmalarıdır. Her öğrencinin özel olduğu no10 Butik Dershanesi, butik dershane önerilerinde bir numarada yer alır.

Butik Dershane Seçerken Dikkat Edilecekler Nelerdir?

Butik dershaneler arasında tercih yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öğrenci için en doğru butik dershaneyi tercih etmek oldukça önemlidir. Öğrencinin başarısını arttırması doğru tercih edilmiş bir butik dershanede eğitim alması ile doğru orantılıdır.

Butik dershane seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar bazı noktalarda farklılık gösterebilir. Ancak her öğrenci ve velisi için olmazsa olmaz denilebilecek kadar önemli bazı hususlar vardır. Bunlar:

  • Öncelikle butik dershanenin eğitim kadrosu araştırılmalıdır. Öğretmenlerin başarıları ile öğrencilerinin başarılarına sağlayacakları katkı paralellik arz eder.
  • Butik dershanede uygulanan öğrenme modelleri de önemli bir konudur. Her öğrencinin öğrenme düzeyi farklıdır ve her öğrenci farklı şekillerde öğrenmeye yatkındır. Bunu göz önünde bulundurarak bir sistem geliştiren butik dershaneler her zaman bir adım öndedir.
  • Butik dershanede sınıflar düşük mevcutlu olmalıdır.
  • Öğrencilerin başarı durumları ile ilgili gözlem ve takip doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Yukarıda sayılan konular bir butik dershanede bulunması gereken hususlardan bazılarıdır. Bu listeye daha birçok konu eklenebilir. Örneğin, konum da butik dershane için önem arz eden bir konudur.

no10 Butik Dershanesi, düşük mevcutlu sınıflarda alanında uzman öğretmenlerden oluşan eğitim kadrosuyla kişiye özel öğrenme modeli ile eğitim vermektedir. no10 Butik Dershanesi, dershane seçiminde dikkat edilmesi gereken ve göz önünde bulundurulan bütün hususları karşılamaktadır.

Butik Dershane Yorumları

Butik dershaneler son yıllarda eğitim alanında adından sıkça söz ettiren kurumlardan olmuştur. Normal standartlardaki dershanelere göre sahip olduğu birtakım avantajlar butik dershanelerin tercih edilmelerine katkı sağlamaktadır.

Butik dershaneler, standart dershanelere nazaran öğrencilere daha bireysel eğitim verir. Bu sayede öğrenciler kendileri için daha doğru şekillerde eğitim alırlar. Öğretmenlerin her bir öğrenci ile ilgilenme süresi artar. Öğrenciler daha düşük mevcutlu sınıflarda eğitim aldıkları için konsantrasyonları dağılmaz.

Çoğu zaman butik dershane yorumları standart dershanelere göre daha olumludur. Standart dershanelerde sınıf mevcutlarının daha kalabalık olmasından öğrenciler ve veliler kimi zaman şikayet etmektedirler. Bu nedenle standart dershanelerden butik dershanelere geçiş artmıştır. Bu durumdan butik dershane yorumlarında da sıklıkla bahsedilmektedir.

Butik dershaneler daha bireysel eğitim modelleri kullanmaktadırlar. Butik dershane yorumlarında bireysel eğitim modelleri ile ilgili oldukça olumlu yorumlar yapılmaktadır. Öğrenciler bu tarz eğitim modelleri ile kendilerini daha özel hissettiklerini ve ders konularını tam anlamıyla anlayarak öğrendiklerini butik dershane yorumlarında belirtmektedirler.

no10 Butik Dershanesi de 10 kişilik sınıfları ve kişiye özel öğrenme modelleri ile hem veliler hem de öğrenciler tarafından oldukça olumlu yorumlar almaktadır. no10 Butik Dershanesi zengin yayın desteği, öğrenci ve veli takip sistemleri, etüt sistemi ve ödev takibi gibi sahip olduğu özellikleri ile butik dershane yorumlarında adından sıkça bahsettirmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Call Now Button0232 445 00 50