Eğitim

İzmir Dershane Önerileri

Dershane, öğrencilerin eğitim hayatındaki en büyük destekçilerdendir. Öğrenciler dershaneler arasında tercih yaparken çoğu zaman zorlanırlar. Hangisinin kendileri için daha doğru olacağı konusunda tereddüde düşerler.

İzmir, dershane yönünden zengin bir şehirdir. Dershane sayısının çok olması öğrencilerin dershaneler arasında tercih yapmasını zorlaştırır. Çok sayıda dershane arasında kalan öğrenciler, öğretmenlerinden, arkadaşlarından ve internetten dershane önerileri alırlar.

Öğrenciler, dershaneler arasında tercih yaparken eğitim, konum, fiyat gibi konuları göz önünde bulundururlar. Kaliteli eğitim, merkezi konum ve makul fiyat bir dershanenin tercih edilmesinde oldukça büyük rol oynar.

İzmir’de bulunan no10 Dershanesi, İzmir dershane önerileri arasında en çok önerilen dershanelerdendir. no10 Dershanesi’nin bu kadar çok önerilmesindeki en büyük etken; verdiği kaliteli eğitim ile öğrencilerin hedeflerine ulaşmasını sağlamasıdır.

no10 Dershanesi’nde her şey öğrencilerin başarılı olması için planlanmıştır. Kişi sayısının az olduğu sınıflarda eğitim verilir. Konu anlatımlarının ardından etütler yapılarak konular pekiştirilir. Zengin yayın desteği sağlanır. Ödev takibi yapılır. Öğrencilerin durumu hakkında velilere bilgi verilir.

no10 Dershanesi’nin, merkezi bir konumu olduğu için İzmir’in hemen hemen her yerinden oldukça rahat bir şekilde ulaşım sağlanmaktadır. Öğrenciler çeşitli toplu taşıma araçları ile kısa sürede no10 Dershanesi’ne ulaşabilirler.

İzmir dershane önerilerinde ilk sıralarda no10 Dershanesi’nin yer alması dershanenin eğitimde ne kadar iyi olduğunun bir göstergesidir. İzmir’de iyi bir eğitim almak isteyen her öğrenci no10 Dershanesi’ni tercih eder.

Dershane Nasıl Seçilir?

Dershane seçiminde önem arz eden belli başlı hususlar vardır:

  • Bir dershanenin tercih edilip edilmemesindeki en önemli etken dershanede verilen eğitimdir. Verilen eğitimin kaliteli olmadığına dair şüphe duyuluyorsa o dershane tercih edilmemelidir.
  • Dershanede eğitim veren öğretmenlerin alanında uzman ve başarılı olması da önemli bir husustur. Asıl mesleği öğretmenlik olmayan kişiler tarafından eğitim verilen dershanelerden uzak durulmalıdır.
  • Sınıfların ne kadar kalabalık olduğu da önemli bir detaydır. Okul gibi kalabalık sınıflarda eğitim veren dershaneler tercih edilmemelidir. Bu tarz sınıflarda öğrencilerin konsantrasyonu çabuk bozulur ve öğretmenler ile daha az birebir iletişim kurarlar.
  • Etüt sistemine sahip dershaneler bir adım öndedir. Öğrenciler öğrendikleri konuları etütlerde pekiştirirler. Bu sayede konuları tam anlamıyla öğrenmiş olurlar.
  • Dershanelerde belirli aralıklarda deneme sınavı yapılmalıdır.
  • Dershanelerde yayın desteği çok çeşitli olmalıdır.
  • Öğrencilerin başarı durumları sürekli olarak takip edilmelidir ve bu durumdan veliler haberdar edilmelidir.
  • Öğrencilere doğru öğrenme modelleri ile eğitim verilmelidir.

Görüldüğü üzere dershane seçiminde dikkat edilecek birçok konu vardır. Bunların hepsini sağlayan bir dershane bulmak kimi zaman zordur. Ancak İzmir’de bulunan öğrenciler için bu durum geçerli değildir. Çünkü İzmir’de bulunan no10 Dershanesi, hem öğrencilerin hem de velilerinin bir dershaneden bekledikleri bütün kriterleri sağlamaktadır. Bu sayede hem veliler hem de öğrenciler dershane seçiminde tercihlerini no10 Dershanesi’nden yana kullanırlar.

Dershane Öğretmenleri Nasıl Olmalı?

Eğitim konusunda dershanelerin önemli bir yere sahip olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Dershaneler arasında tercih yaparken en kaliteli eğitim veren dershane seçilir. Bir dershanenin kaliteli bir eğitim vermesinde; öğretmenlerin, kullanılan öğrenme modellerinin, kullanılan kaynak kitapların etkisi vardır.

Dershane öğretmenlerinin nasıl olması gerektiği önemlidir. Çünkü dershanede öğrencilere eğitim verecek olan öğretmenlerdir. Dershane öğretmenleri alanında uzman ve başarılı olmalıdırlar. Dershanelerde kimi zaman asıl mesleği öğretmenlik olmayan kişiler eğitim vermektedirler. Öğretmenlik bölümünde eğitim almayan kişiler tarafından eğitim verilmesi, bir dershanenin kaliteli eğitim vermediğinin göstergesidir.

Dershane öğretmenleri öğrencilere ders anlatırken doğru yolları tercih etmelidir. Dersi öğrencilerin de katılabileceği hale getirmelidir. Bu şekilde öğrencilerin öğrendikleri bilgiler daha kalıcı olur. Öğretmenler, öğrenciler ile iyi bir iletişim kurmalıdır. Çoğu zaman öğrenciler öğretmenlerden çekinirler ve bu sebeple anlamadıkları konuları söylemeye utanırlar. Bunun önüne geçebilmek için öğretmenlerin öğrenciler ile iletişiminin iyi olması gerekir.

Öğretmenler öğrencilerin başarı durumlarını yakından takip etmelidirler. Eksiklerini iyi bir şekilde gözlemleyip bu eksikleri tamamlamak için çalışmalar yapmalıdırlar. Aynı zamanda öğrencilerin bilgi durumu hakkında velilere de haber verilmelidir.

no10 Dershanesi’nin eğitim kadrosu kendi alanında başarılı, öğrenci odaklı öğretmenlerden oluşmaktadır. Öğretmenliğin sadece ders anlatmaktan ibaret olmadığının bilincinde olan no10 Dershanesi öğretmenlerinin öğrenciler ile kurduğu ilişkiler öğrenciler açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Dershane Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Dershane seçerken nelere dikkat edilmeli sorusunun cevabı birçok konuyu içinde barındırır. Çünkü dershane seçiminde çok yönlü bir değerlendirme yapılması gerekir. Dershane seçiminde dikkat edilecek ana başlıklar; eğitim, konum, fiyat şeklinde sıralanabilir.

Eğitim, dershane seçerken dikkat edilecek başlıklardan birincisidir. Öğrencilerin dershaneye gitmesindeki sebep okuldaki eğitimin yeterli gelmeyip bir desteğe ihtiyaç duymalarıdır. Bu sebeple öğrencilerin iyi bir eğitim veren dershaneye ihtiyaçları vardır.

Bir dershanenin iyi bir eğitim verdiği; eğitim kadrosundan, kullanılan kaynak kitaplardan, kullanılan öğrenme modellerinden, öğrencilerin başarı durumlarından anlaşılır. Eğitim kadrosunun tecrübeli öğretmenlerden oluşması gerekir. Dershanenin zengin yayın desteği sağlaması gerekir. Öğrencilerin doğru öğrenme modelleri ile eğitim alması gerekir. Bu özellikleri sağlamayan bir dershane tercih edilmemelidir.

Konum, dershane seçerken dikkat edilecek diğer başlıktır. Öğrenciler genellikle toplu taşıma araçlarını kullanırlar. Tercih edilecek dershanenin toplu taşıma araçları ile rahatlıkla ulaşılabilecek bir lokasyonda bulunması gerekir. Bir dershane merkezi bir konuma sahip değilse öğrenciler ulaşımda zaman kaybı yaşarlar. Bu sebeple merkezi konuma sahip dershaneler tercih edilmelidir.

Fiyat, dershane seçiminde önem arz eden bir diğer başlıktır. Dershane fiyatları ile eğitim kalitesi arasında bir ilişki yoktur. En pahalı dershanenin en iyi eğitimi verdiğini söylemek doğru olmaz. Bir dershane iyi bir eğitim vermenin yanında makul bir fiyat politikasına da sahip olmalıdır.

Yukarıda sayılan dershane seçerken dikkat edilecek konulara uygun bir yapıya sahip olan no10 Dershanesi, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılarını arttırmaya yardımcı olmaktadır.

Dershane Önerisi Alırken Kimlerden Almalı?

Dershanelere son yıllarda rağbet artmıştır. Bu da dershane sayılarının artmasına neden olmuştur. Dershane sayılarının artması ile de dershaneler arasında tercih yapmak zorlaşmıştır. Dershane arayışında olan öğrenciler bu süreçte arkadaşlarından, öğretmenlerinden ve internetten dershane önerileri alırlar.

Dershane önerisinde bulunabilecek kişilerin başında daha önce dershaneye gitmiş öğrenciler yer alır. Özellikle araştırılan dershanede daha önce eğitim almış bir öğrenciden bilgi almak son derece faydalı olur. Bir dershane reklamını ne kadar iyi yapmış olursa olsun gerçekten iyi bir eğitim verip vermediğini o dershaneden mezun olan öğrenciler bilir. Bu sebeple dershane arayışında olan öğrenciler öncelikle mezun olmuş öğrencilerden bilgi almalıdırlar.

Dershane arayışında olan öğrenciler, öğretmenlerinden dershane önerisi isteyebilirler. Eğitim sektöründe çalışan öğretmenler hangi dershanenin iyi bir eğitim verip hangi dershanenin vermediğini konusunda bilgi sahibidir. Ayrıca dershanelerde kullanılan eğitim metodlarından hangilerinin öğrenciler için daha verimli olacağını en iyi bilenlerin başında öğretmenler yer alır. Bu yüzden dershane önerisi almak isteyen öğrenciler öğretmenlere başvurmalıdır.

Dershane önerisi ile ilgili internetten de bilgi alınabilir. İnternette çeşitli sitelerde dershaneler ile ilgili yorumlar bulunmaktadır. Öğrenciler, bu yorumları inceleyerek dershaneler hakkında bilgi sahibi olabilirler. Ancak internetten araştırma yapılırken dikkatli olmak gerekir. Çünkü internette her zaman doğru bilgiler yer almayabilir. Bu sebeple güvenilir sitelerde yer alan dershane yorumları incelenmelidir.

Dershane Sadece Sınava mı Hazırlar?

Dershaneler, öğrencilerin en büyük destekçilerindendir. Öğrenciler eğitim hayatlarının çeşitli dönemlerinde dershanelerden destek alırlar. Kimi öğrenciler okuldaki eğitimin yeterli gelmediği için dershanelerden destek alırken kimi öğrenciler de lise – üniversite sınavları gibi sınava hazırlık sürecinde dershanelerden destek alır. Görüldüğü üzere dershanelere başvurmak için çeşitli sebepler bulunur. Dershanelerin sadece sınava hazırladığını söylemek doğru olmaz.

Dershanelere sınavlara hazırlanan öğrenciler kadar derslerine destek sağlamak isteyen öğrenciler de başvurur. Her ikisi de dershaneleri tercih etmek için geçerli sebeplerdir.

Öğrenciler çoğu okulda kalabalık sınıflarda verilen eğitimden yeteri kadar verim alamazlar. Bu sebeple de derslerinde başarılı olamazlar. Bu durumun önüne geçebilmek için dershanelerden destek alırlar.

Dershaneleri sınava hazırlanmak için tercih eden öğrenci sayısı da çoktur. Öğrenciler sınava hazırlık sürecinde bir desteğe ihtiyaç duyarlar. Çünkü bu süreç öğrencilerin tek başına başa çıkabilecekleri bir süreç değildir.

Her ne sebeple tercih edilmiş olunursa olunsun dershaneler kaliteli bir eğitim vermelidir. Çünkü öğrencilerin dershaneyi tercih etme sebepleri farklı olsa da ortak bir amaç için dershaneyi tercih ederler: İyi bir eğitim almak. Bu sebeple dershanelerin öğrencilere iyi bir eğitim vermesi gerekir. İyi bir eğitim vermeyen dershanenin öğrenciye katkısı olmaz.

Görüldüğü üzere dershaneler sadece sınava hazırlık sürecinde tercih edilen eğitim kurumu değildir. Dershaneler, öğrencilerin derslerine destek de sağlar sınava hazırlanmalarında da yardımcı rol oynar.

Dershane Lokasyonu Önerileri Etkiler mi?

Dershane tercihinde etkili olan kriterlerden biri de dershane lokasyonudur. Bu sebeple dershane lokasyonu önerileri etkiler. Günümüzde dershane sayıları oldukça fazladır. Ülkemizin hemen hemen her yerinde dershaneler vardır.

Dershanelerde kaliteli bir eğitim verilmesi önemli olduğu kadar dershanenin konumu da önemlidir. Çünkü öğrenciler genellikle toplu taşıma araçlarını kullanır. Bu sebeple dershanelerin toplu taşıma araçları ile ulaşımın rahat bir şekilde yapılabildiği yerlerde olması gerekir.

Merkezi konuma sahip olmayan bir dershanede eğitim alan öğrenciler ulaşım ile zaman kaybı yaşarlar. Genellikle okul ile birlikte dershanede de eğitim alan öğrencilerin ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaları motivasyonlarını da olumsuz yönde etkiler.

İzmir’de iki şubesi bulunan no10 Dershanesi’nin her iki şubesi de merkezi lokasyona sahiptir. İzmir’in merkezi sayılan Konak – Kemeraltı’nda bulunan şubeye bütün toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Toplu taşıma araçlarından olan otobüs, metro, tramvay, feribot ile no10 Dershanesi’nin Konak şubesine ulaşmak oldukça kolaydır. Üstelik İzmir’in birçok yerine de yakın olması sebebiyle no10 Dershanesi’nin Konak şubesine ulaşmak çok kısa sürmektedir.

no10 Dershanesi’nin diğer şubesi de Karşıyaka’da bulunmaktadır. Karşıyaka Çarşı’da yer alan no10 Dershanesi’ne de ulaşım oldukça kolaydır. Çeşitli toplu taşıma araçları ile kolay bir şekilde ulaşım sağlanmaktadır.

no10 Dershanesi’nin her iki şubesinin de merkezi konuma sahip olması tercih edilmesinde olumlu bir etki yaratmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Call Now Button0232 445 00 50