Eğitim

Matematik Özel Ders

Matematik Özel Ders Nedir?

Matematik, öğrencilerin en çok zorlandığı derslerden biridir. Öğrenciler küçük yaşlardan itibaren matematik alanında eğitim almaya başlarlar. Dersler dışında da matematik günlük hayatta oldukça sık olarak kullandığımız bir alandır. Matematik her ne kadar büyük bir öneme sahip olsa da bazı öğrenciler tarafından sevilmez. Öğrenciler eğitim hayatlarının ilerleyen dönemlerinde matematik ile daha fazla karşılaşmaya başlarlar ve aldıkları matematik eğitimi daha da zorlaşır.

Öğrenciler matematik dersinde başarılı olamadıkları zaman çeşitli şekillerde destek almaya ihtiyaç duyabilirler. Bu desteklerden bir tanesi de özel derstir. Matematik dersinde başarılarını arttırmak isteyen öğrenciler sıklıkla matematik özel dersi almayı tercih ederler. Öğrenciler matematik özel dersleri ile matematik derslerinde karşılaştıkları problemleri ve soruları daha kolay bir şekilde çözmeye başlarlar.

Üniversiteye geçiş ve liseye geçiş sınavlarında da matematik alanından çok sayıda soru gelmektedir. Bu durum matematik dersinin önemini bir kat daha arttırır. Bu tarz sınavlarda daha yüksek bir puan alabilmek için öğrencilerin matematik alanında başarılı olmaları gerekmektedir. Matematik özel dersi öğrencilerin sınavlardan daha yüksek puan alabilmelerine de katkı sağlamaktadır.

Görüldüğü üzere matematik özel dersi almanın temel nedeni matematik alanında daha başarılı olmaktır. Bunun yanı sıra öğrenciler matematik özel dersleri ile matematik ile daha yakından ilgilenme şansı yakalarlar ve matematiği daha çok severler. Bu sebeple matematik alanında başarısız olduğunu düşünen öğrenciler matematik özel dersi almalıdırlar.

Matematik Özel Dersi Nasıl Veriyoruz?

Herkes özel ders veremez. Özel ders vermek, toplu olarak sınıf ortamında ders vermekten daha zordur. Tek bir öğrenciye özel olarak ders anlatmak daha çok özen ister. Öğrencinin anlatılan konuyu gerçekten anlaması gerekir. Bu da özel ders veren öğretmenin becerisi ile ilgilidir.

Matematik birçok konuyu içinde barındıran bir derstir. Dersin birbirinden farklı zorluk derecesine sahip konuları bulunmaktadır. Bu da öğrencilerin matematik dersinde başarılı olmalarını zorlaştıran bir durumdur.

Matematik özel dersi, öğrencinin en iyi şekilde öğrenmesini sağlayan öğrenme modelleri ile verilmelidir. Bazı öğrenciler, dinleme yöntemi ile daha iyi bir şekilde öğrenirken bazı öğrenciler de soru çözerek daha kolay bir şekilde öğrenirler. Özel ders veren öğretmen, ders anlatırken bunu göz önünde bulundurmalıdır.

Özel ders alan öğrenci de ders boyunca konsantrasyonunu dağıtmadan ve bozmadan dikkatli bir şekilde öğretmenini dinlemelidir. Öğrenci ders sırasında ilgisini başka yönlere verirse o dersten verim alamaz.

Matematik özel dersi sadece öğretmenin ders anlatıp öğrencinin de ders dinlemesi ile olmaz. Öğrenci ders dinlemenin yanında öğretmen ile soru çözmelidir, sorular sormalıdır. Bu şekilde eğitim tek yönlü değil çift taraflı olur ve öğrenci dersten daha iyi bir verim alır.

no10 Dershanesi de verilen özel dersler ile öğrencilerin en yüksek verimi alabilmesini hedeflemektedir ve bu hedef doğrultusunda düzenlemeler yapmaktadır.

Matematik Özel Derste Nelere Dikkat Ediyoruz?

Matematik, içinde birçok değişik alanı ve konuyu barındıran bir ders olduğu için bu ders için özel ders verecek öğretmenlerin belirli bir donanıma sahip olmaları gerekir. Matematik alanında eğitim alan her kişi matematik öğretmeni sayılmaz. Matematik öğretmeni sayılabilmek ve matematik dersi ile ilgili eğitim verebilmek için matematik öğretmenliği alanında eğitim almış olmak gerekir. no10 Dershanesi bünyesinde bulunan öğretmenlerin de bu özelliğe sahip olması gerektiğinin bilincinde olan bir dershanedir.

Özel ders verecek olan öğretmenin dersten önce gerekli hazırlıkları yapmış olmalıdır. Ders sırasında kullanılacak kitaplar önceden hazırlanmalıdır. Derste anlatılacak konu ile ilgili ne tarz çalışmalar yapılabileceği önceden belirlenmelidir. Derste anlatılacak konu ile ilgili problem veya sorular hazırlanmalıdır.

Matematik özel dersinde öğretmen öğrencinin de derste etkin rol oynamasına özen göstermelidir. Bunun için de öğrenciye çeşitli sorular sorabilir, birlikte problemler çözülebilir ya da öğrencinin konu ile ilgili anladıklarını anlatması istenebilir. Bu sayede öğrencilerin anlatılan konuyu öğrendiğinden emin olunur ve öğrendiklerini pekiştirmesi sağlanmış olunur.

no10 Dershanesi öğrencilere sınıf ortamında kaliteli bir eğitim vermenin yanı sıra özel ders hizmeti ile de öğrencilerin başarılarına başarı eklemesine katkı sağlamaktadır. Özel dersler ile öğrencilerin daha rahat bir ortamda ve birebir olarak eğitim almasına fırsat sağlayan no10 Dershanesi, dışarıdan gelen öğrencilere de destek vermektedir.

Matematik Özel Ders Fiyatları

Matematik, öğrencilerin en sık özel ders aldıkları derslerden biridir. Matematik sayısal bölümünde eğitim gören öğrencilerin de eşit ağırlık bölümünde eğitim gören öğrencilerin de aldıkları bir derstir. Aynı zamanda üniversite sınavının ilk oturumu olan AYT’de bütün öğrencilere matematik bölümünden de sorular sorulmaktadır.

Matematik bu kadar önemli bir yere sahipken herhangi bir kişiden özel ders almak doğru olmaz. Bu sebeple özel ders almak isteyen öğrenci iyi bir araştırma yapmalı ve doğru öğretmen tercihinde bulunmalıdır.

Matematik özel ders fiyatları çeşitlilik göstermektedir. Öğrencinin kaçıncı sınıfta olduğu da fiyat açısından belirleyici bir role sahiptir. Üniversite sınavına hazırlık için matematik özel dersi almak isteyen bir öğrenci ile liseye yeni başlayan bir öğrencinin alacağı matematik özel dersinin fiyatları arasında fark olabilmektedir.

Özel dersin kaç saat süreceği de dersin fiyatında etkilidir. Örneğin bir saatlik bir özel ders ile iki saatlik bir özel dersin fiyatlarının farklı olması oldukça normaldir.

Bir özel dersin fiyatının fazla olması her zaman çok iyi olduğu anlamına gelmemektedir. Bu konuda öğrenci araştırmalarını doğru bir şekilde yapmalıdır ve kendisi için en uygun olanını seçmelidir.

no10 Dershanesi, özel ders konusunda öğrencilere hem en iyi eğitimi vermek için özen göstermektedir hem de en iyi eğitimi uygun bir fiyata vermeye özen göstermektedir. no10 Dershanesi’nde matematik özel dersi almak isteyen öğrenciler fiyat konusunda bilgi almak için kurumumuza başvurmalıdırlar.

Matematik Özel Ders Notları ve Materyalleri Nasıl Oluyor?

Matematik dersi, türkçe ve tarih dersleri gibi genel olarak yazı ile anlatılan ve öğrenilen bir ders değildir. Matematikte çoğunlukla harflerin yerini sayılar alır. Bu da matematiğin daha zor anlaşılmasına neden olur. Çünkü sayılar, yazıya göre daha karmşıktır.

Matematik özel dersi için ders notları ve materyaller genellikle anlatılan konu ile ilgili çeşitli problemler ve sorulardır. Çünkü matematik dersinde öğrenciler problem çözerek konuyu anlarlar ve pekiştirirler.

Matematik özel dersi için öğretmenler ders öncesinde anlatılacak konu ile ilgili farklı tarzlarda sorular hazırlamalıdırlar. Özel derste de konu anlatımı yapıldıktan sonra öncelikle öğrenci ile birlikte örnek bir soru çözümü yapılır. Daha sonrasında ise öğretmen öğrenciden konuyla alakalı bir soruyu tek başına çözmesini ister.

no10 Dershanesi’ni bünyesinde verilen özel derslerde öğretmenler, öğrencilerin en kolay anlayabilecekleri şekilde ders anlatımı yapmaktadırlar. Diğer derslere oranla matematik dersi daha zor anlaşıldığı için öğretmenler bunu göz önünde bulundurarak hazırlık yapmaktadırlar.

no10 Dershanesi’nde öncelikle bir seviye belirleme sınavı yapılır. Bu sınav ile öğrencilerin hangi konularda eksiklerinin olduğu belirlenir. Eksiklerin belirlenmesinden sonra öğrenciye özel program hazırlanır. Böylelikle öğrencinin durumu analiz edilir ve eksiklerinin tamamlanması sağlanır. Öğrenci, eksiği olan konularda özel ders alır. Bu sayede öğrencinin eksikleri hayalleri önünde bir engel olmaktan çıkar.

Öğrenciden Matematik Özel Ders Doğru Bir Karar Mı?

Özel ders, öğrencilerin eğitim hayatlarında desteğe ihtiyaç duyduklarında başvurdukları yollardan biridir. Öğrenciler özel dersler ile başarılarını arttırmayı hedeflemektedirler. Bunun için de özel ders verecek öğretmenin donanımla ve alanında başarılı olması gerekir.

Matematik özel dersi almak isteyen öğrenciler, matematik alanında tecrübeli, öğretmenlik alanında eğitim almış, öğrenciler için doğru metodları kullanabilen öğretmenleri tercih etmelidirler.

Öğrenciden matematik özel dersi almak kimi zaman öğrencilerin tercih ettiği bir durumdur. Ancak bir öğrenciden ders almanın doğru bir tercih olduğunu söylemek pek mümkün değildir.

Derslerinde başarılı olan bir öğrencinin bir başka öğrenciye özel ders vermesi çoğu zaman olumlu sonuçlar doğurmaz. Bir öğrencinin derslerinde başarılı olması o öğrencinin iyi ders anlatacağı anlamına gelmez. Ders anlatabilmek ile anlayabilmek birbirinden farklı şeylerdir. Bir öğrenci dersi çok iyi anlayıp başarılı olabilir. Ancak bu öğrenci ders anlatma konusunda da başarılı olduğu anlamına gelmez.

Matematik diğer derslere oranla anlatması biraz daha karmaşık bir derstir. Böyle bir ders ile ilgili sıkıntısı olan bir öğrencinin başka bir öğrenciden özel ders alması doğru bir karar değildir. Öğretmenler, öğrencilere ders anlatmak konusunda eğitim almış kişilerdir. Bu tarz bir eğitim almayan bir öğrencinin sırf derslerinde başarılı olması nedeniyle başka öğrencilere özel ders vermesi öğrencilere bir katkı sağlamaz. Bu sebeple matematikten özel ders almak isteyen öğrenciler öğretmenleri tercih etmelidir.

Matematik Özel Ders Almak İsteyen Öğrenciler Ne Yapmalı?

Matematik özel ders almak isteyen öğrenciler öncelikle hangi konularda eksiği olduğunu belirlemelidir. Eksikleri belirledikten sonra öğretmen arayışına girmelidir. Özel ders veren çok sayıda öğretmen bulunduğu için bu konuda iyi bir araştırma yapılmalıdır. Tecrübe sahibi bir öğretmen tercih etmek öğrenciler için daha avantajlıdır.

no10 Dershanesi’nde özel ders alan öğrenciler bu tarz teferruatlarla uğraşmak zorunda kalmadan özel ders alabilmektedirler. no10 Dershanesi’nde özel ders almak isteyen öğrenci öncelikle bir seviye belirleme sınavına tabi tutulur. Bu sınav sonucunda öğrencinin hangi konularda yanlışlar yaptığı ve hangi konularda eksiklerinin olduğu belirlenir.

Öğrencinin eksikleri belirlendikten sonra rehber öğretmen, öğrenci ve velinin katılımı eşliğinde öğrenciye özel bir program hazırlar. Öğrenciye özel program ile öğrencinin eksiklerini tamamlaması için yapılacak çalışmalar, özel dersler belirlenmiş olur.

Program doğrultusunda özel ders alan öğrenci eksiklerini tamamlayarak hedeflerine ulaşır. Bu avantajlardan faydalanmak için öğrencinin no10 Dershanesi’nde eğitim alan bir öğrenci olmasına da gerek yoktur. no10 Dershanesi’nde eğitim almayan öğrenciler de no10 Dershanesi’nin avantajlı özel ders programından faydalanabilirler.

no10 Dershanesi’nde özel ders alan öğrenciler yıl boyunca deneme sınavlarına katılabilirler. Soru çözümlerinde de sorularını sorabilirler. Ayrıca rehberlik hizmetlerinden de faydalanabilmektedirler.

Görüldüğü üzere, hedefi olanların dershanesi olan no10 Dershanesi sadece kendi öğrencilerinin değil bütün öğrencilerin kaliteli eğitimden faydalanması için çalışmalar yapmaktadır.

Matematik Özel Ders Verenler Kimler?

Matematik özel dersi, matematik öğretmenleri tarafından verilir. Mesleği matematik öğretmenliği olmayan bir kişiden matematik özel dersi almak, öğrenciler için verimli olmaz. Matematik zor bir branştır. Öğrencilerin bu ders ile ilgili desteğe ihtiyaç duymaları halinde özel derse başvurmaları oldukça yaygındır.

Matematik, birçok bölüm ve meslek ile alakalı bir alandır. Bu sebeple birçok kişi matematik ile ilgili eğitim almaktadır. Ancak bu durum matematik ile ilgili her eğitim alan kişinin matematik öğretmeni olabileceği anlamına gelmemektedir.

Öğrenciler, matematik özel dersi almak istedikleri taktirde iyi bir araştırma yapmalıdırlar. Doğru öğretmen tercihi, öğrencilerin başarılı olmaları ile doğrudan ilişkilidir. Matematik özel dersi için gerçekten matematik öğretmenliği alanında eğitim almış olan bir kişi tercih edilmelidir.

Matematik, diğer derslere göre biraz daha farklı olduğu için özel ders verecek olan öğretmen bunu göz önünde bulundurarak ders anlatmalıdır. Öğrencinin hangi şekilde daha kolay konuyu anladığını tespit etmeli ve buna uygun şekilde ders anlatmalıdır.

Matematik özel dersi almak için no10 Dershanesi’ni tercih eden öğrenciler, no10 Dershanesi’nin seçkin öğretmen kadrosundaki öğretmenlerden eğitim alırlar. no10 Dershanesi kadrosundaki öğretmenleri özenle seçmiştir. no10 Dershanesi öğretmen kadrosu, her biri kendi alanında tecrübe sahibi, öğretmenlik alanında eğitim almış kişilerden oluşur.

Hedefi olanların adresi olan no10 Dershanesi, özel ders konusunda da farkını ortaya koyarak öğrencilerin hedeflerine ulaşmasını sağlar.

Matematik Online Özel Ders Mümkün Mü?

Son zamanlarda eğitimin internet üzerinden online olarak verilmesi birçok değişikliği de beraberinde getirmiştir. Bütün eğitim kurumları verdikleri eğitimi online sisteme entegre etmek zorunda kalmıştır. Bu durum hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından oldukça yeni bir durumdur. Bu sebeple de bu sisteme adapte olmak birtakım zorlukları da beraberinde getirmiştir.

Online eğitim klasik eğitime göre hem avantajlı hem de dezavantajlıdır. Öğrencilerin sınıf ortamından uzakta eğitim alması adaptasyonu zorlaştırmaktadır. Ancak online eğitim öğrenciler açısından olumlu yönlere de sahiptir.

Matematik özel ders almak isteyen öğrenciler bu süreçte online özel dersin mümkün olup olmadığı konusunda bilgi sahibi değildirler. Her türlü eğitimin online olarak verilmesi özel derslerin de online olarak verilmesi zorunluluğunu beraberinde getirmiştir.

no10 Dershanesi, özel ders konusunda oldukça başarılı bir sisteme sahiptir. Mecburi olarak eğitimin online olması durumuna da hızlı bir şekilde adapte olmuştur. Teknolojik gelişmeleri eğitim alanında sıkça kullanan no10 Dershanesi, online eğitime geçiş sürecinde sıkıntı yaşamamıştır.

no10 Dershanesi’nde özel ders alan öğrencilerin başarı durumlarında olumlu yönde değişim olduğu bir gerçektir. Bunun farkında olan öğrenciler online eğitim sürecinde de özel ders almaya devam etmek istemektedirler.

no10 Dershanesi’nde online olarak matematik özel dersi almak isteyen öğrencilerin bilgi almak için kurumumuz ile görüşmeleri gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Call Now Button0232 445 00 50