Eğitim

Mezun Sınıf Dershane

AYT ve TYT hazırlığı gerçekleştirmek için en iyi dönemlerden birisi, lise mezuniyetini tamamladıktan sonra ki yıldır. Liseden mezun olmuş bir öğrenci, artık sadece üniversite sınavlarına hazırlık konusunda odaklanarak çalışma disiplini elde edebilir. Bu sayede 1 yıllık süreç içerisinde tüm derslerde eksiklerini tamamlayan öğrenci, sınav döneminde de başarılı bir sonuç sağlayabilir.

Bu mantığa sahip olan bir mezun öğrencinin AYT-TYT hazırlık dönemi için öncelikle kendi programını oluşturması ve imkanı bulunduğunda bir dershaneden destek alması gerekecektir. Bu konuda özel bir program dahilinde İzmir mezun dershane programı hazırlayan bir kurumun seçilmesi önemlidir. Bu kapsamda da No 10 Dershanesi olarak kurumumuz İzmir mezun dershane programları ile önemli bir yapı sağlamaktadır.

Kurumumuz önemli bir nokta olarak ilk adımda çok merkezi bir konumda kolaylık ile ulaşılan bir yapıya sahiptir. Tamamen kendimize ait Konak ve Karşıyaka binalarımızda uzman bir kadro ile sağladığımız İzmir mezun dershane programları sayesinde öğrencilerimizin 4 yıllık süreç sonrasında tam kapsamlı bir hazırlık gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Fiziki ortamımız ve avantajlarımız dışında kurumumuz İzmir mezun dershane için ders kaynakları, eğitim programı, kullanılan teknolojiler ve uzman kadro gibi birçok noktaya da dikkat etmektedir. Bu bağlamda en yüksek avantajlar ile en uygun fiyatı bir araya getiren İzmir mezun dershane programı sayesinde öğrencilerimiz AYT-TYT sürecinde çok yüksek bir başarı elde etme şansı yaşamaktadır.

Mezun Dershane Yorumları

Çağımız internetin çok yoğun bir şekilde kullanıldığı ve insanların sosyal ortamlar üzerinden her konuda bilgi aldığı bir çağdır. Örneğin, insanlar herhangi bir işletmeden ürün veya hizmet almak istediklerinde, dijital ortamda yapılan veya ilk ağızdan yapılan yorumları incelemektedir. Bu durum mezun dershane programları ve kayıtları açısından da benzer bir şekilde ön plana çıkarken, insanlar yorumlara yüksek önem vermektedir.

Mezun dershane yorumları incelenirken, elbette daha öncesinde bu dershaneler üzerinden eğitim almış öğrencilerin yorumları ve ailelerin sunduğu yorumlar dikkate alınacaktır. Çünkü bu yorumlar sayesinde öncelikli olarak öğrenciler sonrasında veli olarak aileler dershane kaydı için karar verebilir.

Dershane yorumları incelendiğinde, birçok nokta göz önünde bulundurularak dershanenin ne kadar başarılı olduğuna karar verilebilir. Örneğin, No 10 Dershanesi hakkında yapılan yorumlara bakıldığında, dershanenin sunduğu fiziki ortam, sahip olduğu konum, sunduğu kaynaklar, eğitmen kadrosu ve daha önceki yıllarda elde ettiği öğrenci başarıları ön plana çıkmaktadır. Bu sayede No 10 Dershanesi yorumları incelendiğinde, mezun dershane programı için çok daha güvenilir bir karar verilebilir.

Kurumunuz bugüne kadar AYT ve TYT sınavlarına hazırlıkta öğrencilerimiz sayesinde elde ettiği başarıyla çok büyük bir gurur duymaktadır. Bu sayede birçok noktada görüleceği üzere mezun dershane yorumları incelendiğinde, kurumumuz üzerinden alınan eğitimin başarı sonuçları görülebilir. Bu bağlamda İzmir ilinde mezun dershane programı için doğru seçimi sağlamak istiyorsanız, kurumumuz ile görüşme gerçekleştirebilirsiniz.

Mezun Dershane Yoğunluğu

AYT-TYT hazırlığı gerçekleştirilirken dershane programlarına katılan öğrenciler, genellikle 12. sınıf öğrencileri veya lise mezunu öğrencilerdir. Bu konumda 12. sınıf öğrenciler için hazırlanan dershane programı ile mezun dershane programı arasında net bir farklılık vardır. Bu farklılık elbette ki mezun öğrenciler için hazırlanan programda çok daha yoğun bir şekilde ders programı bulunması ve daha kapsamlı bir işleyiş yer almasıdır.

No 10 Dershanesi olarak 12. sınıf öğrenciler için hazırladığımız programda haftanın belirli günlerinde ders işleme, etüt ve deneme sınavı saatleri kullanılmaktadır. Ancak buna karşılık mezun dershane programı içerisinde öğrencilerimiz normal programlara göre çok daha yoğun bir eğitim almaktadır. Çünkü bu öğrencilerimiz okul eğitimine devam etmediğinden dolayı çok daha fazla vakit sahibidir.

Mezun dershane programı kapsamında temel amaçlarımızdan birisi, öğrencilerimizin ev hayatı dışında dershane kullanımı içerisinde çok daha yoğun bir şekilde ders ile haşır neşir olmasıdır. Bu bağlamda öğrencilerin dershane dışında kendileri ve aileleri için ayrılacakları zamanı elde etmesi amaçlanmaktadır.

Elbette mezun dershane programına katılmış olan öğrencilerimiz, ev hayatlarında da kendileri için bir ders çalışma süreci ve disiplini elde etmelidir. Ancak olabildiğince tüm eksikliklerin ve hazırlıkların dershanede giderilmesi ve çalışmaların tamamlanması daha faydalı görülmektedir. Bu nedenle No 10 Dershanesi normal dershane programına göre en yoğun saatlerde ve günlerde mezun dershane programları oluşturmaktadır.

Mezun Dershane Programı

AYT-TYT hazırlık dershaneleri içerisinde öğrenciler için iki farklı program hazırlanır. Bu programlardan ilkini 12. sınıf öğrenci programı oluştururken, diğerini mezun dershane programı oluşturmaktadır. 12. sınıf dershane programı, öğrenciler okula devam ettiği için belirli kısıtlamalar ile hazırlanırken, mezun dershane programı en yoğun ve tempolu haliyle hazırlanmaktadır.

Önemli bir örnek gösterilmesi gerekirse, No 10 Dershanesi olarak mezun dershane programı açısından çok kapsamlı ve özenli bir program hazırlamaya dikkat ediyoruz. Bu program çerçevesinde öğrencilerin yoğun bir şekilde AYT-TYT hazırlığı üzerinde odaklanması için ders işleme, soru çözümü, konu anlatımı, etütler, kaynaklar ve denemeler üzerinde dikkatli bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma sayesinde öğrenciler için en yüksek faydayı sağlayacak envanter ile program hazırlanıyor.

No 10 Dershanesi sayesinde öğrenciler mezun dershane programına katıldıklarında, çift kaynak desteği elde etmektedir. Uzman eğitmen kadrosu sayesinde bu kaynaklar kullanıldığında da her hafta yapılan denemeler ile birlikte ne kadar başarılı bir noktaya ulaşıldığı görülebilmektedir. Ayrıca öğrenciler gereken her noktada profesyonel koçluk desteği alarak eksiklerini daha iyi tamamlayabilir.

Fiziki anlamda merkezi konumda bulunan güvenilir dershanemiz tamamen kendisine ait bina içerisinde Konak ve Karşıyaka şubeleri ile hizmet vermektedir. Bu bağlamda öğrencilerimiz kolaylıkla şubelerimize ulaşarak, ders programlarına katılabilir ve ailelerimiz sürekli olarak öğrencilerini takip edebilir. Bu açıdan mezun dershane programı çerçevesinde deneme sonuç analizi gibi incelemelerin devamlılığı sayesinde de hem aile hem öğrenci ile bağlantılı bir şekilde takip sürdürülmektedir.

Mezun Dershane Programı İçeriği

Lise mezuniyetini tamamlamış öğrencilerin artık üniversite eğitimi için belirli bir karara varmış olması ve mesleki kariyer seçimlerini yapmış olması gerekir. Keza lise eğitimi sırasında eşit ağırlık ve sayısal gibi bir alan üzerinden mezun olan öğrenciler, hukuk veya tıp gibi bir bölüm seçmiş olabilirler. Bu durumda da sonraki süreçte mezun dershane programına katılmak istediklerinde, yine bu seçime göre bir programla eğitim almaları gerekir.

No 10 Dershanesi olarak kurumumuzdan AYT-TYT hazırlık eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz için öncelikle karşılıklı görüşme ile program seçimi sağlıyoruz. Çünkü üniversite hazırlık kursu için dershanemize kayıt olan her öğrenci, profesyonel koçluk desteği almaktadır. Bu destek sayesinde de en iyi çalışma sistemi sağlanmaktadır.

Öğrenciler mezun oldukları alan haricinde de üniversite seçimleri yapma imkanına sahip olduğu için istedikleri noktada ek kaynaklar ve dersler ile bu durumda da avantaj elde edebilir. Örnek olarak eşit ağırlık alanından mezun olmuş ve hukuk okumak isteyen bir öğrenci, ek puan alarak bir ihtimal eğitim fakültesine girmek istediğinde de diğer alanlarda yeterlilik elde etmek isteyebilir.

Kurumumuzda öğrencilerimiz için verilen profesyonel koçluk sayesinde alınması gereken dersler, bu derslerde yer alan eksiklikler ve ihtiyaç bulunan tüm kaynaklar tespit edilir. Bu sayede öğrencinin eğitim durumu, başarı grafiği ve ihtiyaçları tekrar tekrar belirlenerek süreç sınav dönemine kadar devam ettirilir. Temel amaç, öğrencilerimizin mutlak olarak istedikleri başarıya ulaşmasında ki engelleri ortadan kaldırabilmektir.

Mezun Dershane Öneri

İhtiyaçlar her ne olursa olsun işletmelerden hizmet ve ürün temin etmek için genellikle insanlar çevrelerinde bulunan kişilerden tavsiyeler almaya önem gösterir. Çünkü insanların elde ettiği tecrübeler, başkalarına tavsiye verebilmeleri için en önemli kıstasları oluşturmaktadır. Bu durum dershane kayıtları gerçekleştirmek isteyen öğrenci ve aileleri için de benzer bir yapı oluşturmaktadır.

Aileler çocuklarının mezun dershane programı açısından en iyi eğitimi alabilmesi ve en iyi noktaya ulaşması açısından her zaman en iyi dershaneyi seçmek istemektedir. Bu konuda dershanenin iyi bir konumda bulunması, kolay ulaşılır olması, güvenilir olması ve kurumsal bir yapıya sahip olması gibi noktalara özen gösterilmektedir. Bu konuda daha önce dershaneden eğitim almış kişilerin önerileri her zaman dikkate alınmaktadır.

Günümüzde İzmir gibi büyük bir şehirde onlarca farklı alternatif içerisinde mezun dershane tavsiyesi almak isteyen kişiler, çoğu zaman No 10 Dershanesi önerisi ile karşılaşmaktadır. Çünkü kurumumuz mezun dershane programı kapsamında çok yoğun bir işleyişe sahiptir ve çok nitelikli bir eğitim kadrosu ile çalışmaktadır. Bu sayede öğrencilerimize çok yüksek bir başarı imkanı sağlanmaktadır.

Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen mezun dershane programı, lise öğrencileri için hazırlanan programa göre çok daha yoğun bir yapıya sahiptir. Öğrencilerimiz ders işleme, soru çözümü, konu anlatımı, etütler, denemeler ve ek dersler gibi birçok farklı fırsat ile birlikte bu dershane programında eksiksiz bir hazırlık süreci elde etmektedir.

Mezun Dershane Fiyatları

Liseden mezuniyetini sağlamış olan öğrencilerin katılacakları AYT ve TYT dershane programları, lise mezuniyetini sağlamamış öğrencilere göre çok daha kapsamlı ve yoğun bir içeriğe sahiptir. Haftalık olarak ders saati ve ders günü konusunda daha yoğun olan bu öğrenciler, dershanede her imkandan güçlü bir şekilde faydalanarak, neredeyse günün büyük bir vaktini dershanede geçirecektir.

No 10 Dershanesi olarak kurumumuz tarafından hazırlanan mezun dershane programında da benzer bir şekilde yoğun bir program yer almaktadır. Bu yoğun program içerisinde her gün gerçekleştirilen dersler, etütler, soru çözümleri, konu anlatımları ve haftalık denemeler öğrencilerin çalışma disiplini elde etmesini sağlar. Bu sayede disiplinli bir program elde eden öğrenci, eksiksiz bir hazırlık süreci tamamlayabilir.

Nitelikli bir hazırlık süreci ile yıl sonuna kadar AYT-TYT eksiklerini tamamlayan öğrenci, kendini güvende hisseder ve sınav stresi yaşamaktan uzaklaşabilir. Üstelik kurumumuz aile ile birlikte iletişimde bulunarak, öğrencinin bu süreçte ihtiyaçlarını ve disiplin kurallarını birlikte oluşturmaya gayret gösterir. Hatta kurumumuzda her öğrenci profesyonel koçluk alma hakkına sahiptir.

Kurumumuzun sunduğu İzmir mezun dershane programı sayesinde bu kadar yüksek avantajlar elde edilirken, fiyat açısından da en uygun rakamların sağlanmasına özen gösterilmektedir. Bu çerçevede İzmir ilinde mezun dershane programı için elde edilebilecek en ideal rakamlar ile ödeme planları hazırlanarak ailelerimize destek sağlanmaktadır. Kurumumuz için en önemli nokta, ailelerimizin bütçelerine uygun şekilde çocukları için gelecek programlarını sağlayabilmesidir.

Mezun Dershane Farkları

AYT ve TYT hazırlık açısından verilen dershane eğitimlerinde elbette ki ister lise öğrencileri ister lise mezunları benzer imkanlardan yararlanmaktadır. Örneğin sınıflardaki öğrenci sayısı, öğrenciler için sunulan ders kaynakları, ders anlatımı gerçekleştiren eğitmen kadrosu ve dershanenin fiziki koşulları birebir aynı şekilde tüm öğrencilerimize sunulmaktadır.

Birçok imkan aynı niteliği oluştursa da mezun dershane programlarında lise öğrencisi dershane programlarına göre bazı farklılıklar ve yer almaktadır. Örnek olarak en önemli farklardan birisi No 10 Dershanesi tarafından ön planda tutulan ders yoğundur. Çünkü lise mezunu öğrencilerimiz okul gibi bir kaygı yaşamadıkları için sadece AYT-TYT hazırlığına odaklanır ve bu nedenle çok daha yoğun bir ders programı uygulanır.

Mezun dershane programı içerisinde öğrencilerimiz günün farklı saatlerinde ve hatta hafta sonu saatlerinde dershaneden soru çözme ve konu anlatım desteği talep edebilir. Hafta içi neredeyse her gün işlenen dersler sonrasında etüt saatleri ve soru çözüm saatleri değerlendirilerek, daha fazla dershaneden faydalanma imkanı ortaya çıkmaktadır.

Genellikle No 10 Dershanesi olarak mezun dershane programı açısından öğrencilerimize VIP dershane ortamı sağlamaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda sınıflarımızda maksimum 10 öğrenci yer alması ile birlikte hatta çoğu zaman 5 gibi bir sayıya ulaşan öğrenci sayısıyla çok daha nitelikli bir ders işleme konforu sağlıyoruz. Tüm bu farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda da mezun dershane farkları açısından kısmen fiyat farklılıkları ile karşılaşmak da mümkün olmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Call Now Button0232 445 00 50